Grottes des Echelles

De Grottes des Echelles zijn grotten die door een ondergrondse waterstroom zijn gevormd. Hier zijn prachtige kalkafzettingen te zien, bassins en kolkgaten. De grot is steeds weer anders dankzij het werk van het water.